Giỏ hàng

Tranh mừng thọ và ý nghĩa câu "Phú như đông hải, thọ tỷ nam sơn"

Xem các mẫu tranh mừng thọ ở đây!

Tranh mừng thọ và ý nghĩa câu "Phú như đông hải, thọ tỷ nam sơn"

Câu thơ ” phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn” thường là lời chúc thọ của bề dưới dành cho ông bà, cha mẹ, người trên được tuổi 60, 70 trở lên, câu thơ này thườn gắn liền với những bức tranh mừng thọ bằng đồng. Vậy ý nghĩa của câu phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn  là gì?

tranh mừng thọtranh mừng thọTranh Mừng Thọ Bà Bằng Đồng

“THỌ” là chỉ cho những người có tuổi tác cao (tức là cao niên, sống lâu) nên con cháu trong gia đình hoặc là thân tộc làm lễ mừng thọ các Cụ.

Đó là tấm lòng hiếu thảo của con người đối với Ông Bà Cha Mẹ. Chữ “THỌ” trong lễ mừng thọ cũng có thể phân ra nhiều bậc, để biết bậc nào là thọ thấp, thọ cao, thọ nhiều tuổi, ít tuổi v.v… nên chúng ta một khi nghe được những từ ngữ trong lời chúc thọ, thì sẽ biết được vị ấy thọ ở cấp nào 

Tranh Mừng Thọ Bà Bằng Đồng hàng đẹp

“Mừng Thọ” hay chữ “Chúc Thọ” là từ 60 tuổi trở lên.
“Trung Thọ” là từ 70 tuổi trở lên.
“Thượng Thọ” là từ 80 tuổi trở lên.
“Đại Thọ” là từ 90 tuổi trở lên.

Tranh Mừng Thọ Bà Bằng Đồng nền xanh

Còn những lời chúc “Vạn Thọ”, “Trường Thọ” cũng có thể ám chỉ cho những bậc đã sống từ trăm tuổi trở lên. Chúc thọ thường đi với lời chúc Phúc như đông hải trường lưu thủy

Thọ tỷ nam sơn bất lão tùng

Phúc tựa biển đông dòng chảy mãi, thọ ví non nam tùng không già, Phúc như đông hải tức là phúc lộc luôn dồi dào như nước ngoài biển đông, thọ tỷ nam sơn gắn liền với điển tích xưa của Trung Quốc , Nam Sơn là nơi mọc rất nhiều trúc, nhiều không thể đếm nổi, bởi vậy, nói thọ tỉ Nam Sơn là sống được nhiều tuổi như là Nam Sơn có nhiều trúc vậy.

Tranh Mừng Thọ Ông Bà Bằng Đồng đẹp

Ngày nay trong lễ chúc thọ, con cháu trong gia đình, gia tộc thường chung nhau tặng một bức tranh mừng thọ đẹp lại nhiều ý nghĩa với hình ảnh biểu trưng là hình lão ông, lão bà mái tóc bạc phơ, tay cầm gậy trường thọ và trái đào tiên  như những tiên ông, tiên bà bên cháu con, đi cùng hình ảnh này là cây tùng và đôi hạc ví như  tùng hạc trường xuân, thay cho lời chúc ông bà, cha mẹ bách niên giai lão.

Tranh Mừng Thọ Bà Bằng Đồng


Cũ hơn Mới hơn


Facebook Youtube Top