Giỏ hàng

Các mẫu tượng Văn Thù Sư Lợi - Phổ Hiền Bồ Tát đẹp nhất

Tượng văn thù sư lợi +phổ hiền cưỡi linh thú bằng đồng cao 30 nặng 5,5kg dát vàng 24k
-15%
22,000,000₫ 26,000,000₫
Đã bán 0
Mã: mã5347
Tượng Văn Thù Sư Lợi + Phổ Hiền cưỡi linh thú dát vàng 24k
-15%
22,000,000₫ 26,000,000₫
Đã bán 0
Mã: mã5347
15,800,000₫
Đã bán 0
Mã: mã2870
14,500,000₫
Đã bán 0
Mã: mã2350
Tượng Văn Thù Sư Lợi + Phổ Hiền Cưỡi Linh Thú Bằng đồng, Cao 41cm
-19%
14,500,000₫ 18,000,000₫
Đã bán 0
Mã: mã2350
8,200,000₫
Đã bán 0
Mã: mã2872
Tượng Văn thù sư lợi + tượng phổ hiền dát vàng 24k
-20%
8,000,000₫ 10,000,000₫
Đã bán 0
Mã: mã0075
6,500,000₫
Đã bán 0
Mã: mã1030
6,500,000₫
Đã bán 0
Mã: mã1031
6,500,000₫
Đã bán 0
Mã: mã1031
Tượng Văn Thù Phổ hiền cưỡi linh thú bằng đồng Cao 30 nặng 5,5kg
-19%
5,500,000₫ 6,800,000₫
Đã bán 1
Mã: mã2358
3,500,000₫
Đã bán 0
Mã: mã3564
3,500,000₫
Đã bán 0
Mã: mã3564
Tượng Văn Thù Sư Lợi + Phổ Hiền cao 2m37
-9%
500,000₫ 550,000₫
Đã bán 0
Mã: mã0148

Phổ Hiền và Văn Thù là hai đại Bồ tát được nói đến nhiều trong kinh Hoa Nghiêm. Nếu như Quán Thế Âm và Đại Thế Chí là hai bậc Đại Bi, Đại Dũng thì Phổ Hiền là Đại Hạnh và Văn Thù là Đại Trí.
Quý khách hãy cùng Đồng Phong Thủy tìm hiểu đôi nét về 2 vị bồ tát này.

Văn Thù phổ hiền bồ tát

1. Văn Thù Sư Lợi - Phổ Hiền Bồ Tát là ai?

* Phổ Hiền Bồ tát

- Phổ Hiền Bồ tát (dịch âm là Tam mạn đà bạt đà la, hoặc Tam mạn đà bạt đà)Phổ là biến khắp, Hiền là Đẳng giác Bồ tát, Phổ Hiền là vị Bồ tát Đẳng giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ. Ngài là một trong những vị Bồ tát quan trọng trong Phật giá Đại thừa. Theo kinh Pháp Hoa, Ngài là vị Bồ tát ở quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai, phía Đông cõi Ta Bà, nghe thế giới này thuyết kinh Pháp Hoa liền lãnh đạo năm trăm vị Đại Bồ tát đến nghe pháp và phát tâm hộ trì Chánh pháp của Đức Phật Thích Ca.
Phổ Hiền Bồ tát được xem là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo pháp và đại diện cho “Bình đẳng tính trí” tức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt. Ngài dùng đại hạnh hóa độ chúng sinh, đưa họ từ bờ mê đến bến giác.

Văn Thù phổ hiền bồ tát

 
- Biểu thị và Tùy khí:
Bồ tát ngồi trên voi trắng sáu ngà. Voi trắng tượng trưng cho trí huệ vượt chướng ngại, sáu ngà tượng trưng cho sự chiến thắng sáu giác quan. Voi sáu ngà là tượng trưng cho Lục độ: Bố thí, Trì giới, Tinh tấn, Nhẫn nhục, Thiền định và Trí huệ.
Tùy khí của Ngài chính là viên bảo châu mà Ngài thường cầm nơi tay trái hoặc tay phải cầm hoa sen, trên đóa hoa là viên bảo châu. Trong nhiều biểu thị, một trong hai bàn tay ngài bắt ấn giáo hóa, với ngón cái và ngón trỏ, chạm nhau thành hình tam giác. Trong những hình ảnh khác ngài cầm cuộn kinh hay kim cương chử nơi tay trái, trong tranh tượng ở Nhật Bản, Phổ Hiền Dương Mệnh Bồ Tát được trình bày với ba mươi hai tay ngồi trên voi trắng bốn đầu hoặc trên bốn voi trắng.

 10 đại nguyện của Ngài gồm có:

  1. Kính lễ Chư Phật.
  2. Xưng Tán Như Lai.
  3. Quảng Tu Cúng Dường.
  4. Sám Hối Nghiệp Chướng.
  5. Tùy Hỷ Công Đức.
  6. Thỉnh Chuyển Pháp Luân.
  7. Thỉnh Phật Trụ Thế.
  8. Thường Tùy Phật Học.
  9. Hằng Thuận Chúng Sinh.
  10. Phổ Giai Hồi Hướng.

* Văn Thù Sư Lợi Bồ tát

- Văn Thù Sư Lợi dịch âm là Mạn thù thất lỵ, thường được gọi tắt là Văn Thù, dịch là Diệu Đức, Diệu Cát Tường, cũng có lúc được gọi là Diệu Âm, là một vị Bồ tát tượng trưng cho trí huệ, một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo.

Văn Thù phổ hiền bồ tát

Trong Phật giáo Tây Tạng, các vị luận sư xuất sắc thường được xem là hiện thân của Văn Thù. Dưới tên Diệu Âm “Người với tiếng nói êm dịu”, Văn Thù Bồ tát thường được tán tụng trước khi hành giả nghiên cứu kinh điển, nhất là kinh điển thuộc hệ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Văn Thù là vị Bồ tát tượng trưng cho kinh nghiệm giác ngộ, đạt được bằng phương tiện tri thức.

Ngài có lúc chính thức thay mặt đức Thế Tôn diễn nói Chánh pháp, có lúc lại đóng vai người điều khiển chương trình để giới thiệu đến thính chúng một thời pháp quan trọng của đức Bổn sư. Ngài thấu hiểu Phật tánh bao gồm cả ba đức: Pháp thân, Bát nhã và Giải thoát cho nên trong hàng Bồ tát Ngài là thượng thủ, là một trong những vị Bồ tát quan trọng của Phật giáo.

* Biểu thị và Tùy khí: 

Là vị Bồ tát tiêu biểu cho trí tuệ, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát thường được miêu tả với dáng dấp trẻ trung ngồi kiết già trên một chiếc bồ đoàn bằng hoa sen. Biểu tượng đặc thù của Ngài là trên tay phải, dương cao lên khỏi đầu, là một lưỡi gươm đang bốc lửa. Nó mang hàm ý rằng chính lưỡi gươm vàng trí tuệ này sẽ chặt đứt tất cả những xiềng xích trói buộc của vô minh phiền não đã cột chặt con người vào những khổ đau và bất hạnh của vòng sinh tử luân hồi bất tận và đưa con người đến trí tuệ viên mãn. Còn  tay trái của Ngài đang cầm giữ cuốn kinh Bát Nhã trong tư thế như ôm ấp vào giữa trái tim. Đây là biểu trưng cho tỉnh thức, giác ngộ.

Văn Thù Bồ tát thường ngồi trên lưng sư tử xanh. Hình ảnh sư tử xanh là biểu thị cho uy lực của trí tuệ bởi sử tử vốn là chúa tể muôn loài, có sức mạnh và uy lực hơn tất cả các loài thú khác nên sức mạnh cũng là lớn nhất.

Văn Thù phổ hiền bồ tát

 

Facebook Youtube Top