Giỏ hàng

Linh vật phong thủy

Cóc ngậm tiền bằng đồng cao 8 ngang 10 dài 11 nặng 700gram
-38%
499,000₫ 800,000₫
Thiềm thừ bằng đồng cao 10 ngang12 dài 13cm nặng 900gram
-25%
899,000₫ 1,200,000₫
Thiềm thừ đồng cao 14 ngang 13 dài 17cm nặng 1,2kg
-26%
999,000₫ 1,350,000₫
Thiềm thừ bằng đồng cao 15,5 ngang 17,5 sâu 19,5 nặng 1,9kg
-24%
1,900,000₫ 2,500,000₫
Cóc ngậm tiền bằng đồng cao 18 ngang 21,5 dài 21,5 nặng 2,5kg
-30%
2,100,000₫ 3,000,000₫
Cóc 3 chân bằng đồng cao 22,5 ngang 22 dài 34 nặng 4kg
-16%
3,800,000₫ 4,500,000₫
Thiềm thừ bằng đồng thếp vàng 24k 18cm
-17%
7,000,000₫ 8,400,000₫
3,240,000₫
2,100,000₫
Cóc Ngậm Tiền Bằng Đồng Dát Vàng 24k Cao 25cm
-20%
12,000,000₫ 15,000,000₫
Đôi Kỳ Lân bằng đồng cao 31cm
-6%
8,700,000₫ 9,300,000₫
Đôi long mã xanh rêu bằng đồng 12cm
-17%
960,000₫ 1,152,000₫
Đôi long mã xanh rêu bằng đồng 24cm
-17%
2,780,000₫ 3,336,000₫
Tượng gà bằng đồng 14cm
-17%
650,000₫ 780,000₫
Tượng hổ như ý bằng đồng 21cm
-17%
2,080,000₫ 2,496,000₫
Tượng hổ bằng đồng 30cm
-17%
4,500,000₫ 5,400,000₫
Đôi nghê bệ bằng đồng 17cm
-17%
1,200,000₫ 1,440,000₫
Đôi nghệ bệ bằng đồng 24cm
-17%
4,160,000₫ 4,992,000₫
Đôi nghê bệ bằng đồng 22cm
-17%
2,560,000₫ 3,072,000₫
Đôi nghê bệ bằng đồng 11cm
-17%
900,000₫ 1,080,000₫
Đôi nghê bệ bằng đồng 15,5cm
-17%
1,080,000₫ 1,296,000₫
Đôi long mã bằng đồng 11cm
-17%
880,000₫ 1,056,000₫
Đôi long mã bằng đồng 16cm
-17%
2,760,000₫ 3,312,000₫
Đôi long mã bằng đồng 22cm
-17%
3,700,000₫ 4,440,000₫
Facebook Youtube Top