Giỏ hàng

Bài vị cửu huyền thất tổ

Bài vị cửu huyền thất tổ
-33%
3,000,000₫ 4,500,000₫
Đã bán 2
Mã: mã0171
Bài vị thờ gia tiên bằng đồng cao 41, ngang 24, sâu 9 nặng 1kg
-33%
3,000,000₫ 4,500,000₫
Đã bán 0
Mã: mã38
Bài vị bằng đồng cao Bài vị cao 41, ngang 24, sâu 9 nặng 1kg
-33%
3,000,000₫ 4,500,000₫
Đã bán 1
Mã: mã17
Bài vị thờ bằng đồng Cửu Huyền Thất Tổ cao 41, ngang 24, sâu 9 nặng 1kg
-33%
3,000,000₫ 4,500,000₫
Đã bán 7
Mã: mã9910
Bài vị cửu huyền thất tổ bằng đồng đỏ
-30%
3,500,000₫ 5,000,000₫
Đã bán 1
Mã: mã0028
3,500,000₫
Đã bán 0
Mã: mã3300
4,000,000₫
Đã bán 0
Mã: mã3299
5,000,000₫
Đã bán 1
Mã: mã2614
5,000,000₫
Đã bán 9
Mã: mã2614
5,000,000₫
Đã bán 0
Mã: mã0313
Hoành phi câu đối Cửu huyền thất tổ bằng đồng
-21%
5,500,000₫ 7,000,000₫
Đã bán 0
Mã: hoành phi 32
5,500,000₫
Đã bán 0
Mã: mã3247
8,000,000₫
Đã bán 0
Mã: mã4082
Bài vị bằng đồng dát vàng 24k
-11%
8,000,000₫ 9,000,000₫
Đã bán 0
Mã: mã21
8,200,000₫
Đã bán 0
Mã: mã3248
Tranh thờ cửu huyền thất tổ 90*1m3 bằng đồng
-22%
9,000,000₫ 11,600,000₫
Đã bán 0
Mã: mã6978
10,500,000₫
Đã bán 0
Mã: mã4086
12,000,000₫
Đã bán 0
Mã: mã4083
12,000,000₫
Đã bán 3
Mã: mã1991
Ngai thờ bằng đồng bài vị bằng đồng cao 86cm ngang 48cm sâu 38cm
-39%
13,800,000₫ 22,800,000₫
Đã bán 2
Mã: mã3138
14,000,000₫
Đã bán 0
Mã: mã2028
Bài vị Cửu Huyền thất tổ bằng đồng đỏ khảm ngũ sắc
-13%
14,000,000₫ 16,000,000₫
Đã bán 2
Mã: mã2028
Cửu huyền thất tổ bằng đồng tấm thúc thủ công 1m*1m73 8 zem
-6%
15,000,000₫ 16,000,000₫
Đã bán 7
Mã: mã2615
15,000,000₫
Đã bán 2
Mã: mã4529

Cửu Huyền Thất Tổ là gì? Ý Nghĩa, nguồn gốc xuất xứ và văn hóa trong thờ cúng

 

Cửu Huyền Thất Tổ là gì?

Cho đến nay, chưa có một kết luận chắc chắn giải thích xác đáng cửu huyền thất tổ là gì?  và ý nghĩa của cửu huyền thất tổ nhưng được hiểu nôm na là thờ 9 đời và 7 ông tổ. Cửu huyền là 9 đời bao gồm: cao tằng - tổ - cha - mình - con - cháu - chắt - chút; thất tổ là 7 ông tổ: Cao, tằng, tổ, cao cao, tằng tằng, tổ tổ, cao tổ.

cửu huyền thất tổ

TRANH THỜ CỬU HUYỀN THẤT TỔ: Kích thước 90*1m3

 

Tuy nhiên có hai cách hiểu về cửu huyền thất tổ

Cách 1 là tính từ bản thân ta:

Bản thân ta là 1. Phụ thân (cha) ta là 2. Nội tổ (ông nội) ta là 3. Tằng tổ (ông cố) ta là 4. Cao tổ (ông sơ) ta là 5. Tiên tổ (cha của ông sơ) ta là 6. Viễn tổ (ông nội của ông sơ) ta là 7. Cao cao tổ (ông cố của ông sơ) ta là 8. Thỉ tổ (ông sơ của ông sơ) ta là 9.

Thất Tổ có nghĩa là “7 đời tổ”. Được tính từ đời ông nội ta đếm lên tới ông sơ của ông sơ ta , cũng theo nơi thang bậc Cửu Huyền vừa kể. Lấy Cửu Huyền trừ ra đời cha ta và đời bản thân ta thì thành Thất Tổ).

Theo cách 2: Tính từ trên xuống:

Ông sơ ta là 1. Ông cố ta là 2. Ông nội ta là 3. Cha ta là 4. Bản thân ta là 5. Con trai (tử ) ta là 6. Cháu nội (tôn) ta là 7. Cháu cố (tằng tôn) ta là 8. Cháu sơ (huyền tôn) ta là 9.

Còn Thất Tổ thì cũng là 7 đời. Theo cách hiểu 1 thì cách 2 sẽ loại ông sơ của ông sơ, thêm cha ta vào thành Thất Tổ.

Dù hiểu theo cách nào thì cửu huyền thất tổ cùng với bộ hoành phi câu đối luôn thể hiện sự biết ơn, kính trọng của con cháu với tổ tiên, cha ông và tăng sự uy nghi, trang trọng cho không gian thờ cúng.

Người xưa giải nghĩa, cửu huyền thất tổ có nghĩa là thờ 9 đời và 7 ông tổ. 9 đời bao gồm: cao -  tằng - tổ - cha - mình - con - cháu - chắt - chút; 7 ông tổ là: Cao, tằng, tổ, cao cao, tằng tằng, tổ tổ, cao tổ.

cửu huyền thất tổ

BÀI VỊ CỬU HUYỀN THẤT TỔ BẰNG ĐỒNG ĐỎ: cao 41, ngang 24, sâu 9 nặng 1kg

xem giá chi tiết tại đây 

Ý nghĩa Cửu Huyền Thất Tổ?

Văn hoá Việt Nam, dù trải bao thăng trầm lịch sử, nhưng đạo lý: “Sang đò nhớ ơn người chèo chống, nằm võng nhớ ơn người mắc dây” vẫn được khắc sâu trong tâm khảm người Việt.

Cửu huyền Thất tổ có nghĩa là 9 đời trong thế hệ một gia đình, hay nói cách khác chính là thờ phụng tổ tiên. Vì thế, thờ cúng “Cửu Huyền Thất Tổ” là tỏ lòng kính trọng với tổ tiên, các bậc tiền nhân đã sinh dưỡng, dày công dạy dỗ, dạy cách làm ăn, dạy hành động, cử chỉ sao cho tốt đẹp, hợp đạo lý để phát huy sự nghiệp của Tổ tiên và làm rạng rỡ Tổ tiên, là thờ cúng cái nguồn gốc phàm trần của xác thân.

cửu huyền thất tổ

 

BÀI VỊ BẰNG ĐỒNG KHẢM NGŨ SẮC: cao 60cm rộng 30cm nặng 13,5kg

xem giá chi tiết tại đây 

 

Cửu Huyền: Nghĩa là 9 đời hay 9 thế hệ, gồm có:

1. Cao Tổ: Ông sơ

2. Tằng tổ: Ông cố

3. Tổ phụ: Ông nội

4. Phụ: Cha

5. Bản thân

6. Tử: Con trai

7. Tôn: Cháu nội

8. Tằng tôn: Chắt (cháu cố)

9. Huyền tôn: Chít (cháu sơ)

cửu huyền thất tổ

 

BÀI VỊ BẰNG ĐỒNG DÁT VÀNG 24K: Cao 48,ngang 24, sâu 16

xem giá chi tiết tại đây 

Thất Tổ gồm:

7. Thỉ Tổ (Tỷ Khảo) : Thất Tổ

6. Viễn Tổ (Tỷ Khảo) : Lục Tổ

5. Tiên Tổ (Tỷ Khảo) : Ngũ Tổ

4. Cao Tổ (Tỷ Khảo) : Tứ Tổ

3. Tằng Tổ (Tỷ Khảo) : Tam Tổ

2. Nội Tổ (Tỷ Khảo) : Nhị Tổ

1. Phụ thân (Tỷ Khảo) : Nhứt Tổ

Cửu Huyền Thất Tổ, vào thuở ban sơ, là một tổ hợp từ do Đạo giáo chế tác bằng cách vay mượn từ ngữ Thất Tổ của Đạo Nho kết hợp vào từ ngữ Cửu Huyền vốn từng có trước đó trong Đạo của mình. Trong hoàn cảnh tam giáo hợp nhất xảy ra, Đạo Nho bấy giờ cũng như cái vỏ ốc tư duy hóa thạch đang hồi thô ráp rỗng ruột được đổ đầy vào đó tinh thần từ bi bác ái của nhà Phật cùng tinh thần phóng khoáng tự do khinh bạc tung hoành xuất thế của Đạo giáo. Nhưng dù biện giải theo quan điểm tôn giáo của mình như thế nào, giữa Đạo giáo và Phật giáo, thì Cửu Huyền Thất Tổ cũng vẫn là một tổ hợp từ điểm chỉ các thế hệ tổ tiên ông bà đã chết trong quá khứ của mình.

Truyền thống ở Việt Nam chúng ta thường thờ cúng Cửu huyền, còn Thất tổ thì dành cho vua chúa mới được thờ phụng.

Cửu huyền tính từ bản thân mình làm cột mốc, trên chúng ta là ba thế hệ, bản thân (ta) và dưới là bốn thế hệ. Chúng ta thờ ba thế hệ trên ta là đương nhiên, nhưng tại sao lại phải thờ thêm cả ta và bốn thế hệ dưới?

Bởi vì, cuộc sống chính là một chuỗi các móc xích tương quan với nhau và nó trùng trùng duyên khởi.Thờ phụng ba thế hệ ở trên là thờ phụng những người đã có công sinh thành, dưỡng dục cho chúng ta nên người. Thờ phụng năm thế hệ sau trong đó có cả ta: là để nhắc nhở rằng kiếp này phải làm những điều thiện và tin luật nhân quả 3 đời gồm: quá khứ – hiện tại – tương lai có mối tương quan với nhau.

Cửu Huyền Thất Tổ trong nên văn hóa Việt Nam?

Theo cách nhìn tổng quát, văn hóa có hai phần đặc trưng, đó là văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Nền văn hóa vật chất bao gồm các lĩnh vực thuộc khoa học kỹ thuật. Văn hóa tinh thần bao gồm các lĩnh vực thuộc học thuật, tư tưởng, tôn giáo và các loại hình giải trí, nghệ thuật.

Cách biểu hiện lòng tôn trọng, nhớ ơn và biết ơn ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp qua việc thờ cúng của người Việt Nam thuộc loại hình văn hoá tinh thần. Cách tôn kính, thờ cúng này không phải ở Việt Nam mới có, mà từ thuở nhà Hạ, Thương/ Ân bên Trung Hoa cũng đã có nghi lễ thờ cúng ông bà tổ tiên rồi.

Điều đáng nói ở đây là nền văn hoá tinh thần này đã được duy trì, phát huy và thấm sâu vào lòng dân tộc Việt Nam dù trải qua bao biến thiên lịch sử. Không phải đất nước nào cũng duy trì được nền văn hoá quý báu này. Trung Hoa, một trong 3 cái nôi văn minh nhân loại thời cổ, đến khi Cách Mạng Tân Hợi năm 1911 thì nền văn hoá tinh thần bị hạ bệ, nhất là giai đoạn “Cách Mạng Văn Hoá” thì tinh thần “ăn trái nhớ kẻ trồng cây”, “uống nước nhớ người đào giếng” hoàn toàn bị xoá sổ, mà thay vào đó là nền văn hoá của “Mao Chủ tịch”.

Một số hình ảnh bài vị "Cửu Huyền Thất Tổ" tại Đồng Phong Thủy

cửu huyền thất tổ

BỘ NGAI THỜ BÀI VỊ BẰNG ĐỒNG DÁT VÀNG 24K: ngai cao 69, ngang 42, sâu 32

xem giá chi tiết tại đây 

cửu huyền thất tổ

BÀI VỊ THỜ BẰNG ĐỒNG CỬU HUYỀN THẤT TỔ: cao 41, ngang 24, sâu 9 nặng 1kg

xem giá chi tiết tại đây 

cửu huyền thất tổ

 

HOÀNH PHI CÂU ĐỐI CỬU HUYỀN THẤT TỔ BẰNG ĐỒNG: Kích Thước 1m76

xem giá chi tiết tại đây 

Hướng Dẫn mua sản phẩm tại Đồng Phong Thủy 

◾️Bước 1: Khách hàng gọi Hotline:

 • 088.648.9999
 • 0985.918.154
 • 0963.155.154
 • 0988.548.154
 • 0868.577.154
 • 0986.303.154
 • 0988.843.306

 để được tư vấn về sản phẩm (cần liên hệ trước, bởi các số lượng khách hàng mua nhiều nên các sản phẩm không có sẵn tại cửa hàng)
◾️Bước 2: Sau khi chọn và chốt mẫu, chúng tôi sẽ tiến hành báo giá
◾️Bước 3: Khách hàng đặt cọc và chúng tôi sẽ xác nhận tiền cọc qua ngân hàng
◾️Bước 4: Sau khi sản phẩm hoàn thành, chúng tôi sẽ thông báo trước 1 - 2 ngày để xác nhận và giúp khách hàng sắp xếp thời gian nhận hàng.
◾️Bước 5: Giao hàng, kiểm tra hàng (nếu hàng lỗi, khách hàng được quyền trả lại ngay)
◾️Bước 6: Khách nhận hàng và thanh toán tiền.

Khách hàng có thể đến trực tiếp hệ thống cửa hàng của Đồng Phong Thủy để xem sản phẩm.

Xưởng SX: Làng nghề đúc đồng Đại Bái - Gia Bình - Bắc Ninh
Cửa Hàng Tại Hà Nội: 154 Kim Ngưu - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Hotline: 088.648.9999

VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH, ĐỔI TRẢ:

 • Cam kết giống ảnh 100%.
 • Bảo hành chất lượng đồng trọn đời.
 • Bảo hành 5 năm cho sản phẩm.
 • Đổi mới sản phẩm trong vòng 15 ngày.
 • Miễn phí giao hàng toàn quốc.
 • Nhận hàng kiểm tra mới thanh toán (Thật yên tâm).
 • Nếu không đúng cam kết công ty xin đền gấp đôi số tiền sản phẩm mà quý khách mua.

 

Facebook Youtube Top