39 bộ lư hương, lư đồng từ 100->300 triệu, độc nhất vô nhị

15%
đỉnh đồng đỉnh đồng

Đỉnh đồng khảm ngũ sắc cao 60 20 món vip

178,000,000₫

210,100,000₫

Mã: Bộ 38

9%
đỉnh đồng đỉnh đồng

Đỉnh đồng khảm ngũ sắc đầy đủ 11 món cao 60cm

139,000,000₫

152,900,000₫

Mã: Bộ 90

4%
đỉnh đồng đỉnh đồng

Đỉnh đồng 65 ngũ sắc 15 món 65cm

181,000,000₫

189,000,000₫

Mã: Bộ 100

11%
khảm ngũ sắc đỉnh đồng