39 bộ lư hương, lư đồng từ 100->300 triệu, độc nhất vô nhị