Đỉnh đồng 65 ngũ sắc 15 món 65cm

171,000,000₫ 189,000,000₫

Mô tả

Mã bộ 100 Đỉnh đồng 65 ngũ sắc 15 món

Đây là bộ đỉnh đồng khảm ngũ sắc Nghê lối cổ được Xưởng đúc của chúng tôi thiết kế riêng biệt

1 Bộ ngũ sự cao 65 giá 90 triệu
1 Bộ đài rượi nước giá 12 triệu
1 Bộ ngai 5 chén giá 10 triệu
1 Đôi ống hương giá 12 triệu
1 Bát hương 20 giá 14 triệu
1 Mâm bồng 35 giá 13 triệu
1 Đôi đèn 42cm giá 20 triệu

Tổng 171 triệu

khảm ngũ sắc

khảm ngũ sắc

khảm ngũ sắc

khảm ngũ sắc

Đặc biệt được khảm 5 vòng vàng và toàn thân rồng được khảm kín vàng 9999

Đảm bảo là những bộ đồ thờ siêu cấp nhất trong các bộ khảm ngũ sắc.

Bình luận

Sản phẩm khác