} catch (e) {}; //]]>
23%
Đỉnh đồng Đỏ 70 Rồng Phượng 9 món nặng 100kg - đỉnh đồng đầy đủ

Đỉnh đồng Đỏ 70 Rồng Phượng 9 món nặng 100kg - đỉnh đồng đầy đủ

100,000,000₫ 130,000,000₫

Mô tả

Đỉnh đồng nồi, đồng hè 9 món cao 70 đồng đỏ gồm:

1 bộ đỉnh ngũ sự song long 70 đồng lồi, đồng hè giá 60.000.000đ

2 lục bình 47cm giá 20.000.000đ

1 đôi đèn 55cm giá 20.000.000đ

Tổng bộ 9 món giá 100.000.000đ

đỉnh đồng đẹp

Bình luận

Sản phẩm khác