Đỉnh đồng 65cm VUÔNG KHẢM NGŨ SẮC VIP 22 MÓN

234,400,000₫

Mô tả

Bộ đỉnh VUÔNG KHẢM NGŨ SẮC VIP 22 MÓN:

Bộ đỉnh ngũ sự cao 65cm Khảm Ngũ Sắc VIP: 82.000.000đ

Đôi Lộc Bình Khảm Ngũ Sắc VIP 47cm 35.000.000đ

Đôi đèn điện 42cm Khảm Ngũ Sắc VIP 20.000.000đ

Mâm bồng 35 Khảm Ngũ Sắc VIP 13.000.000đ

Bát hương 20cm Khảm Ngũ Sắc VIP 12.000.000đ

Bộ ngai 5 chén Khảm Ngũ Sắc VIP 10.000.000đ

Bộ 3 đài rượu nước Khảm Ngũ Sắc VIP 12.000.000đ

2 Bó Hoa sen 15 bông cao 70cm : 2*1.000.000=2.000.000đ

2 Bát hương 18cm Khảm Ngũ Sắc VIP: 11.000.000*2=22.000.000đ

01 mâm bồng 35 Khảm Ngũ Sắc VIP 10.400.000đ

01 đôi ống hương 34cm Khảm Ngũ Sắc VIP 16.000.000đ

Tổng: 234.400.000đ

đỉnh đồng khảm ngũ sắc

đỉnh đồng khảm ngũ sắc

đỉnh đồng khảm ngũ sắc

đỉnh đồng khảm ngũ sắc

đỉnh đồng khảm ngũ sắc

đỉnh đồng khảm ngũ sắc

đỉnh đồng khảm ngũ sắc

đỉnh đồng khảm ngũ sắc

đỉnh đồng khảm ngũ sắc

đỉnh đồng khảm ngũ sắc

đỉnh đồng khảm ngũ sắc

Bình luận

Sản phẩm khác