Đỉnh đồng Đỏ 60 vuông 13 món đầy đủ

104,000,000₫ 135,000,000₫

Mô tả

Đỉnh đồng lồi, đồng hè 13 món cao 65 đồng đỏ gồm:

1 bộ đỉnh ngũ sự Vuông 65 đồng lồi, đồng hè giá 68.000.000đ

2 lục bình 42cm giá 17.000.000đ

1 bộ ngai 3 chén giá 2.600.000đ

1 bát hương đk 20 giá 6.400.000đ

1 mâm bồng 35 giá 4.000.000đ

1 bộ 3 đài giá 6.000.000đ

Tổng bộ 13 món giá 104.000.000đ

Đỉnh đồng đỏ

Đỉnh đồng đỏ

Đỉnh đồng đỏ

Bình luận

Sản phẩm khác