Tượng quan công ngũ cờ bằng đồng 29,5

Liên Hệ 088.648.9999

Mô tả

tượng quan công bằng đồng

Tượng quan công ngũ cờ bằng đồng:

Cao cả đao 29,5 ngang 14 nặng 2kg

tượng quan công bằng đồng

tượng quan công bằng đồng

tượng quan công bằng đồng

Bình luận

Sản phẩm khác