Giỏ hàng

Đồng phong thủy

Tượng đại bàng bằng đồng cao 72cm ngang 47cm nặng 15kg
-16%
10,000,000₫ 11,900,000₫
Đã bán 0
Mã: mã5192
Chuông đồng đặt bàn thờ
-36%
1,860,000₫ 2,900,000₫
Đã bán 2
Mã: mã0014
7,600,000₫
Đã bán 0
Mã: mã0011
Trống đồng Đông Sơn 80cm 110kg bằng đồng đỏ hoa văn nổi
-8%
55,000,000₫ 60,000,000₫
Đã bán 0
Mã: mã0010
9,000,000₫
Đã bán 0
Mã: mã0013
Quà tặng doanh nghiệp: Khuê Văn Các bằng đồng dát vàng24k
-5%
4,100,000₫ 4,320,000₫
Đã bán 0
Mã: mã0012
Trống Đồng Đông sơn 68cm nặng 85kg hoa văn chìm Trống đồng Ngọc Lũ
-8%
55,000,000₫ 60,000,000₫
Đã bán 1
Mã: mã0002
Trống đồng Đông sơn 80cm 130kg bằng đồng đỏ hoa văn chìm
-17%
83,000,000₫ 100,000,000₫
Đã bán 0
Mã: mã0003
Tượng di Lặc 30cm bằng đồng
-5%
5,700,000₫ 6,000,000₫
Đã bán 0
Mã: mã0001
Gia Phả họ Nguyễn bằng đồng
-18%
32,000,000₫ 39,000,000₫
Đã bán 1
Mã: mã0004
7,800,000₫
Đã bán 0
Mã: mã0032
Mặt trống đồng Đông Sơn 80cm bằng đồng đỏ khung gỗ dát vàng 24k
-19%
21,000,000₫ 26,000,000₫
Đã bán 0
Mã: mã0006
Tượng Trần Nhân Tông bằng đồng dát vàng 24k
-39%
4,500,000₫ 7,400,000₫
Đã bán 0
Mã: mã0007
Hồ lô bát tiên phong thủy bằng đồng dát vàng 24k
-16%
6,500,000₫ 7,700,000₫
Đã bán 1
Mã: mã0008
Tượng Khổng Minh Gia Cát Lượng bằng đồng dát vàng 24k
-31%
11,000,000₫ 16,000,000₫
Đã bán 0
Mã: mã0009
Tượng cá chép hóa rồng phong thủy bằng đồng dát vàng 24k
-30%
3,500,000₫ 5,000,000₫
Đã bán 0
Mã: mã001
Tượng tế công bằng đồng dát vàng 24
-20%
3,990,000₫ 5,000,000₫
Đã bán 0
Mã: mã002
Hươu trang trí bằng đồng dát vàng 24k
-19%
6,500,000₫ 8,000,000₫
Đã bán 0
Mã: mã003
Tượng Di Lặc hoan hỉ bằng đồng dát vàng 24k
-21%
5,500,000₫ 7,000,000₫
Đã bán 0
Mã: mã004
Tượng di lặc dát vàng 24k bằng đồng kéo bao tiền
-20%
7,200,000₫ 9,000,000₫
Đã bán 0
Mã: mã5047
Mâm đồng Đại Bái mạ vàng 24k bằng đồng
-21%
9,500,000₫ 12,000,000₫
Đã bán 1
Mã: Mã0099
Trống đồng Đông Sơn 60cm nặng 55kg bằng đồng đỏ hoa văn chìm
-20%
32,000,000₫ 40,000,000₫
Đã bán 1
Mã: mã0186
Trống Đồng Ngọc Lũ bằng đồng đỏ hoa văn chìm
-20%
7,600,000₫ 9,500,000₫
Đã bán 0
Mã: mã0118
Tượng trâu mạ vàng 24k bằng đồng
-25%
4,500,000₫ 6,000,000₫
Đã bán 5
Mã: mã6159
Facebook Youtube Top