Tượng di lặc kéo bao bằng đồng 11cm

550,000₫ 660,000₫

Mô tả

tượng di lặc bằng đồng

Tượng di lặc kéo bao bằng đồng:

Cao 11 ngang 17 nặng 550gr giá 550.000đ

tượng di lặc bằng đồng

tượng di lặc bằng đồng

tượng di lặc bằng đồng

Bình luận

Sản phẩm khác