Tranh đồng Vinh Quy Bái Tổ bằng đồng 1m2 2m3

15,000,000₫ 25,000,000₫

Mô tả

Tên sản phẩm: Tranh đồng Vinh Quy Bái Tổ 1m2 2m3

Kích thước: 1m2*2m3

Vật liệu: Đồng liền tấm thúc thủ công hàng nghệ nhân

Kiểu Dáng: Đồng Quê Cội Nguồn

tranh đồng quê cội nguồn

tranh đồng quê cội nguồn

tranh đồng quê cội nguồn

tranh đồng quê cội nguồn

tranh đồng quê cội nguồn

Bình luận

Sản phẩm khác