Tranh Đồng Vinh Hoa Phú Quý 90*1m7 thếp lá vàng 24k

6,800,000₫ 8,500,000₫

Mô tả

Tranh Đồng Vinh Hoa Phú Quý

Tranh Đồng Vinh Hoa Phú Quý 90*1m7 thếp lá vàng 24k

Chất liệu: Đồng đỏ liền tấm thếp vàng 24k

Nặng 40kg

Hàng nghệ nhân thúc tay thủ công, trạm tỉa tỷ mỉ trên chất liệu đồng nguyên tấm dày 8zem

Tranh Đồng Vinh Hoa Phú Quý

Tranh Đồng Vinh Hoa Phú Quý

Tranh Đồng Vinh Hoa Phú Quý

Tranh Đồng Vinh Hoa Phú Quý

Tranh Đồng Vinh Hoa Phú Quý

Tranh Đồng Vinh Hoa Phú Quý

Tranh Đồng Vinh Hoa Phú Quý

Bình luận

Sản phẩm khác