Thiềm thừ bằng đồng cao 15,5 ngang 17,5 sâu 19,5 nặng 1,9kg

1,900,000₫ 2,500,000₫

Mô tả

thiềm thừ bằng đồng

Thiềm thừ bằng đồng cao 15,5 ngang 17,5 sâu 19,5 nặng 1,9kg

thiềm thừ bằng đồng

thiềm thừ bằng đồng

thiềm thừ bằng đồng

thiềm thừ bằng đồng

Bình luận

Sản phẩm khác