Ngai thờ 5 chén khảm ngũ sắc - khảm vàng 9999

10,000,000₫ 11,000,000₫

Mô tả

ngai 5 chén bằng đồng khảm ngũ sắc

ngai 5 chén bằng đồng khảm ngũ sắc

ngai 5 chén bằng đồng khảm ngũ sắc

Bình luận

Sản phẩm khác