Đôi tỳ hưu vẩy tiền bằng đồng 12cm

1,500,000₫ 1,800,000₫

Mô tả

đôi tỳ hưu bằng đồng

Đôi tỳ hưu bằng đồng:

Cao 12 ngang 17 nặng 1,1kg giá 1.500.000đ

đôi tỳ hưu bằng đồng

đôi tỳ hưu bằng đồng

đôi tỳ hưu bằng đồng

đôi tỳ hưu bằng đồng

đôi tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

Bình luận

Sản phẩm khác