Đôi tỳ hưu bằng đồng 24,5cm

5,100,000₫ 6,120,000₫

Mô tả

đôi tỳ hưu bằng đồng

Đôi tỳ hưu bằng đồng:

Cao 24,5 ngang 25 nặng 7,2kg giá 5.100.000đ

đôi tỳ hưu bằng đồng

đôi tỳ hưu bằng đồng

đôi tỳ hưu bằng đồng

đôi tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

Bình luận

Sản phẩm khác