Đôi Đèn Khảm Ngũ Sắc 44 bằng đồng

21,000,000₫ 25,000,000₫

Mô tả

Đôi đèn thờ khảm ngũ sắc

-Nguyên liệu sản phẩm: Đồng đỏ nguyên chất từ đồng nồi cổ con thạch xùng xưa

-Kích thước : Cao 45cm

-Trọng lượng : 10kg

đèn đồng khảm ngũ sắc

đèn đồng khảm ngũ sắc

đèn đồng khảm ngũ sắc

đèn đồng khảm ngũ sắc

đèn đồng khảm ngũ sắc

đèn đồng khảm ngũ sắc

Bình luận

Sản phẩm khác