Đỉnh đồng sòi ngũ sự cuốn thư cao 50 13 món 33kg

16,900,000₫ 20,500,000₫

Mô tả

Đỉnh đồng sòi ngũ sự cuốn thư

Mã sản phẩm: Bộ 27: Đỉnh đồng sòi ngũ sự cuốn thư cao 50 13 món 33kg

Kích thước: Cao 50 13 món nặng 35kg

Vật liệu: Đồng vàng 100% nguyên chất không pha tạp, trường tồn với thời gian.

Màu sắc: Hun nâu cạo màu

Đỉnh đồng sòi ngũ sự cuốn thư

Đỉnh đồng sòi ngũ sự cuốn thư

Đỉnh đồng sòi ngũ sự cuốn thư

Đỉnh đồng sòi ngũ sự cuốn thư

Đỉnh đồng sòi ngũ sự cuốn thư

Đỉnh đồng sòi ngũ sự cuốn thư

Đỉnh đồng sòi ngũ sự cuốn thư

Đỉnh đồng sòi ngũ sự cuốn thư

Bình luận

Sản phẩm khác