Đỉnh đồng lồi, đồng hè 15 món cao 65 đồng đỏ

92,400,000₫

Mô tả

Mã bộ 220

Đỉnh đồng lồi, đồng hè 15 món cao 65 đồng đỏ gồm:

1 bộ đỉnh ngũ sự song long 65 đồng lồi, đồng hè giá 41.400.000đ

2 lục bình 42cm giá 17.000.000đ

1 bộ ngai 3 chén giá 2.600.000đ

2 ống hương 30 giá 5.000.000đ

1 bát hương đk 20 giá 6.400.000đ

1 mâm bồng 35 giá 4.000.000đ

đôi đèn 45 giá 10.000.000đ

1 bộ 3 đài giá 6.000.000đ

Tổng bộ 15 món giá 92.400.000đ

Bình luận

Sản phẩm khác