} catch (e) {}; //]]>

Đỉnh đồng lồi, đồng hè 15 món cao 65 đồng đỏ 95kg

92,400,000₫

Mô tả

Mã bộ 220

Đỉnh đồng lồi, đồng hè 15 món cao 65 đồng đỏ gồm:

1 bộ đỉnh ngũ sự song long 65 đồng lồi, đồng hè giá 41.400.000đ

2 lục bình 42cm giá 17.000.000đ

1 bộ ngai 3 chén giá 2.600.000đ

2 ống hương 30 giá 5.000.000đ

1 bát hương đk 20 giá 6.400.000đ

1 mâm bồng 35 giá 4.000.000đ

đôi đèn 45 giá 10.000.000đ

1 bộ 3 đài giá 6.000.000đ

Tổng bộ 15 món giá 92.400.000đ

Chú Nghê được đắp khuôn đúc liền thông miệng, toàn bộ đỉnh đúc liền nguyên khối hàng nghệ nhân trạm tay, làm nguội cực kĩ.

Bình luận

Sản phẩm khác