} catch (e) {}; //]]>
20%
Đỉnh đồng 22 món cao 60 màu vàng đậm

Đỉnh đồng 22 món cao 60 màu vàng đậm

40,060,000₫ 50,000,000₫

Mô tả

Mã bộ 215

Đỉnh đồng 22 món cao 60 màu vàng đậm

1 bộ cuốn thư câu đối đồng đỏ 1m76 giá 8.500.000đ

1 bộ ngũ sự song long 60 vàng đậm giá 17.800.000đ

1 bát hương đk 18cm giá 1.560.000đ

1 bộ 3 đài giá 1.500.000đ

1 bộ ngai 5 chén giá 1.100.000đ

2 ấm thờ 20 giá 1.280.000đ

1 mâm bồng đk 35cm giá 1.500.000đ

1 ống hương 29 giá 960.000đ

2 lọ hoa 30 giá 2.320.000đ

2 bó hoa sen 70 giá 2.000.000đ

1 lục bình 27 giá 840.000đ

đôi đèn dứa 43cm giá 2.700.000đ

Tổng bộ 22 món giá: 40.060.000đ

 

Bình luận

Sản phẩm khác