Bộ đỉnh đồng ngũ sự song long chầu nguyệt hun nâu giả cổ 55cm 24kg

12,500,000₫ 15,000,000₫

Mô tả

Đỉnh đồng song long chầu nguyệt hun nâu giả cổ 55cm bao gồm đỉnh đồng, đoi hạc đồng và đôi nến đồng. Bộ lư đồng được đúc hoàn toàn thủ công do chính các nghệ nhân tại đồng phong thủy chế tác...

đỉnh đồng 55cm ngũ sự song long chầu nguyệt

Mã sản phẩm: Bộ 86: Bộ đỉnh đồng ngũ sự song long chầu nguyệt hun nâu giả cổ 55cm 24kg

Kích thước: Cao 55cm nặng 24kg

Vật liệu: Đồng vàng 100% nguyên chất không pha tạp, trường tồn với thời gian.

Màu sắc: Màu Hun Đậm

đỉnh đồng 55cm ngũ sự song long chầu nguyệt

đỉnh đồng 55cm ngũ sự song long chầu nguyệt

đỉnh đồng 55cm ngũ sự song long chầu nguyệt

                   Bộ lư đồng song long chầu nguyệt hun nâu giả cổ 55cm

Xem thêm một số mẫu khác tại đây!


Bình luận

Sản phẩm khác