Bộ 3 món gạt tàn, hộp giấy, lọ tăm

2,000,000₫

Mô tả

Bộ 3 món gạt tàn, hộp giấy, lọ tăm

Bộ 3 món gạt tàn, hộp giấy, lọ tăm

Hộp giấy cao 8,5, ngang 24, sâu 13,5 nặng 600gr

Lọ tăm cao 15, ngang 7, nặng 300gr

Gạt tàn vuông cao 6, ngang 16, nặng 500gr

Cả hộp ngang 38, nặng 2,1kg, giá 2.000.000đ

Bộ 3 món gạt tàn, hộp giấy, lọ tăm

Bộ 3 món gạt tàn, hộp giấy, lọ tăm

Bình luận

Sản phẩm khác