Bình ấm đựng rượu bằng đồng khảm ngũ sắc 20cm

10,000,000₫ 12,000,000₫

Mô tả

Cao 20cm nặng 2kg khảm ngũ sắc 

bình ấm đựng rượu bằng đồng

bình ấm đựng rượu bằng đồng

bình ấm đựng rượu bằng đồng

bình ấm đựng rượu bằng đồng

bình ấm đựng rượu bằng đồng

đồng phong thủy

đồng phong thủy

đồng phong thủy

Bình luận

Sản phẩm khác