Bộ đỉnh đồng cao 40cm đỉnh vuông ngũ sự 15kg

10,000,000₫ 15,000,000₫

Mô tả

Đỉnh 6,5kg 40cm

Hạc 4kg 50cm

Nến 4,5kg 38cm

Tổng cả bộ 15kg

Mã sản phẩm: Bộ 192: Bộ đỉnh đồng cao 40cm đỉnh vuông ngũ sự 15kg

Vật liệu: Đồng vàng 100% nguyên chất không pha tạp, trường tồn với thời gian.

Màu sắc: Màu hun

Đỉnh Vuông Ngũ Sự

Đỉnh Vuông Ngũ Sự

Đỉnh Vuông Ngũ Sự

Bình luận

Sản phẩm khác