Xông trầm tai rồng di lạc - Đồng phong thủy

420,000₫

Mô tả

Xông trầm tai rồng di lạc được sản xuất tại đồng phong thủy theo quy trình thủ công chặt chẽ, mô tả lại việc đúc cũng như khắc chạm 1 cách tinh tế vào xông trầm tai rồng di lạc. Chúng tôi chuyên sản xuất tranh đồng, lư đồng, đỉnh đồng, xông trầm di lạc,...

xông trầm di lạc

xông trầm di lạc

                                 Xông trầm tai rồng di lạc - Đồng phong thủy

Bình luận

Sản phẩm khác