Xông Trầm Hoa Vuông Bằng Đồng - Đồng phong thủy

1,600,000₫

Mô tả

Xông trầm hoa vuông bằng đồng kích thước 12 cm bằng đồng được đúc hoa tay bởi các nghệ nhân đồng phong thủy. Đồng phong thủy chuyên cung cấp tranh đồng, tượng đồng, xông trầm,...

xông trầm

                                                Xông Trầm Hoa Vuông Bằng Đồng

Bình luận

Sản phẩm khác