Tỳ hưu tròn bằng đồng 25cm

2,400,000₫ 2,880,000₫

Mô tả

tỳ hưu bằng đồng

Tỳ hưu tròn bằng đồng:

Cao 25 ngang 20 sâu 20 nặng 3,5kg giá 2.400.000đ/con

tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

Bình luận

Sản phẩm khác