Tượng trâu bằng đồng 10,5cm

420,000₫ 504,000₫

Mô tả

tượng trâu bằng đồng

Tượng trâu bằng đồng:

 Cao 10,5 ngang 8 sâu 6 giá 420.000đ

tượng trâu bằng đồng

tượng trâu bằng đồng

tượng trâu bằng đồng

Bình luận

Sản phẩm khác