Tượng Phúc Lộc Thọ Bằng Đồng cao 42cm thếp lá vàng 24k

30,000,000₫

Mô tả

tượng phúc lộc thọ bằng đồng

tượng phúc lộc thọ bằng đồng

tượng phúc lộc thọ bằng đồng

tượng phúc lộc thọ bằng đồng

tượng phúc lộc thọ bằng đồng

tượng phúc lộc thọ bằng đồng

tượng phúc lộc thọ bằng đồng

tượng phúc lộc thọ bằng đồng

tượng phúc lộc thọ bằng đồng

Bình luận

Sản phẩm khác