Tượng Cá Rồng Bằng Đồng 18,5cm

2,100,000₫

Mô tả

Tượng Cá Rồng Bằng Đồng cao 18,5 dài 36,5cm nặng 4kg

tượng cá rồng bằng đồng

tượng cá rồng bằng đồng

tượng cá rồng bằng đồng

tượng cá rồng bằng đồng

Bình luận

Sản phẩm khác