Trống Đồng Đông Sơn 30cm thếp lá vàng 24k

13,140,000₫

Mô tả

Trống Đồng Đông Sơn đường kính 30cm nặng 9kg đồng đỏ thếp lá vàng 24k

 Quả Trống Đồng Đông Sơn

 Quả Trống Đồng Đông Sơn

 Quả Trống Đồng Đông Sơn

 Quả Trống Đồng Đông Sơn

 Quả Trống Đồng Đông Sơn

 Quả Trống Đồng Đông Sơn

 Quả Trống Đồng Đông Sơn

Bình luận

Sản phẩm khác