Tranh đồng vinh quy bái tổ 1m2*2m3

12,000,000₫ 15,000,000₫

Mô tả

tranh đồng vinh quy bái tổ

Tranh đồng vinh quy bái tổ 1m2*2m3

Chất liệu: Đồng liền tấm thúc thủ công 

Nặng 80kg

Hàng nghệ nhân thúc tay thủ công, trạm tỉa tỷ mỉ trên chất liệu đồng nguyên tấm dày 8zem

tranh đồng vinh quy bái tổ

tranh đồng vinh quy bái tổ

tranh đồng vinh quy bái tổ

tranh đồng vinh quy bái tổ

tranh đồng vinh quy bái tổ

Bình luận

Sản phẩm khác