Tranh Đồng Vinh Hoa Phú Quý 1m2 2m3

15,000,000₫ 25,000,000₫

Mô tả

Tên sản phẩm: Tranh Đồng Vinh Hoa Phú Quý 1m2 2m3

Kích thước: 1m2*2m3

Vật liệu: Đồng liền tấm thúc thủ công hàng nghệ nhân

Kiểu Dáng: Vinh Hoa Phú Quý

tranh đồng vinh hoa phú quý

tranh đồng vinh hoa phú quý

tranh đồng vinh hoa phú quý

Bình luận

Sản phẩm khác