Tranh Đồng Thuận Buồm Xuôi Gió 1m2*2m3 thếp vàng

12,000,000₫ 15,000,000₫

Mô tả

Tên sản phẩm: Tranh Đồng Thuận Buồm Xuôi Gió 1m2 2m3

Kích thước: 1m2*2m3 

Vật liệu: Đồng liền tấm hàng nghệ nhân thúc thủ công 

Kiểu Dáng: Thuận Buồm Xuôi Gió 

Tranh Đồng Thuận Buồm Xuôi Gió

Tranh Đồng Thuận Buồm Xuôi Gió

Tranh Đồng Thuận Buồm Xuôi Gió

Bình luận

Sản phẩm khác