17%
Tranh Đồng Ngọc Đường Phú Quý cao 1m2 dài 2m3 thếp lá vàng 24k

Tranh Đồng Ngọc Đường Phú Quý cao 1m2 dài 2m3 thếp lá vàng 24k

15,000,000₫ 18,000,000₫

Mô tả

Ngọc Đường Phú Quý

Tranh Đồng Ngọc Đường Phú Quý 90*1m7 thếp lá vàng 24k

Chất liệu: Đồng đỏ liền tấm thếp vàng 24k

Nặng 80kg

Hàng nghệ nhân thúc tay thủ công, trạm tỉa tỷ mỉ trên chất liệu đồng nguyên tấm dày 8zem

Ngọc Đường Phú Quý

Bình luận

Sản phẩm khác