17%
Tranh Đồng Mã Đáo Thành Công cao 1m2 dài 2m3 thếp lá vàng 24k

Tranh Đồng Mã Đáo Thành Công cao 1m2 dài 2m3 thếp lá vàng 24k

15,000,000₫ 18,000,000₫

Mô tả

Mã Đáo Thành Công

Tranh Đồng Mã Đáo Thành Công cao 1m2 dài 2m3 thếp lá vàng 24k

Chất liệu: Đồng đỏ liền tấm thếp vàng 24k

Nặng 80kg

Hàng nghệ nhân thúc tay thủ công, trạm tỉa tỷ mỉ trên chất liệu đồng nguyên tấm dày 8zem

Mã Đáo Thành Công

Bình luận

Sản phẩm khác