23%
Tranh đồng bát hạc quần tùng - Tranh treo tường phòng khách

Tranh đồng bát hạc quần tùng - Tranh treo tường phòng khách

15,000,000₫ 19,500,000₫

Mô tả

Tranh đồng bát hạc quần tùng biểu hiện cho sự sáng suốt, tuổi thọ và kiến thức cũng như sự hiểu biết sông rậu về các lĩnh vực, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tranh đồng bát hạc quần tùng này rất phù hợp làm tranh treo tường phòng khách

tranh treo tường phòng khách

                                       Tranh đồng bát hạc quần tùng

Xem thêm một số sản phẩm tranh đồng tại đây

Bình luận

Sản phẩm khác