Quả trống đồng vàng 30cm

5,000,000₫

Mô tả

Trống đồng chất liệu đồng vàng

Đường kính 28cm cao 21cm nặng 5,2kg

trống đồng

trống đồng

trống đồng

trống đồng

trống đồng

Bình luận

Sản phẩm khác