Hoa sen 15 bông bằng đồng chỉ 1 triệu - Đồng phong thủy

1,000,000₫ 1,500,000₫

Mô tả

Sản xuất: sản phẩm được gò thủ công từ các tấm đồng vàng lá. Sản phẩm làm trực tiếp tại xưởng đồ thờ Đồng Phong Thủy.

Hoa sen bằng đồng thờ cúng gia tiên được dùng bày trên bàn thờ cắm trực tiếp vào lọ hoa bằng đồng đặt trên ban thờ gia tiên. Ưu điểm là rất bền và đẹp, dùng đặt trên bàn thờ lâu dài quanh năm. Trên bàn thờ bao cũng có những lọ hoa giả để trang trí cho đẹp. Ngoài ra thì có những lọ hoa dùng để cắm hoa tươi và thay liên tục vào các dịp cúng lễ.

hoa sen đồng

hoa sen đồng


Bình luận

Sản phẩm khác