Hạc thờ bằng đồng - Đồ thờ cúng gia tiên

3,980,000₫ 4,750,000₫

Mô tả

Đôi hạc thờ bằng đồng đúc từ đồng nồi bởi các nghệ nhân có kinh nghiệm lâu năm tại Đại Bái - Bắc Ninh, hạc đồng được đúc nổi hoa văn, kích thước tiêu chuẩn có sẵn 50cm, 54cm, 59cm, 60cm, 70cm...sử dụ ng cho bàn thờ gia tiên, bàn thờ nhà chùa, nhà thờ tổ, đền, miếu...

Hạc Thờ Bằng Đồng -  Đôi hạc thờ bằng đồng cao 59cm thước lỗ ban đẹp

Hạc Thờ Bằng Đồng -  Đôi hạc thờ bằng đồng cao 59cm thước lỗ ban đẹp

Hạc Thờ Bằng Đồng -  Đôi hạc thờ bằng đồng cao 59cm thước lỗ ban đẹp

                                                           Hạc thờ bằng đồng - đồng vàng giả cổ

Hạc Thờ Bằng Đồng -  Đôi hạc thờ bằng đồng cao 59cm thước lỗ ban đẹp

Hạc Thờ Bằng Đồng -  Đôi hạc thờ bằng đồng cao 59cm thước lỗ ban đẹp

Hạc Thờ Bằng Đồng -  Đôi hạc thờ bằng đồng cao 59cm thước lỗ ban đẹpBình luận

Sản phẩm khác