Đôi tỳ hưu đồng đỏ 22cm dài 38cm nặng 27kg

18,200,000₫

Mô tả

tỳ hưu bằng đồng

Đôi tỳ hưu đồng đỏ 22cm dài 38cm nặng 27kg 18,200,000đ

tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

Bình luận

Sản phẩm khác