Đôi tỳ hưu bằng đồng 17,5cm

2,240,000₫ 2,688,000₫

Mô tả

đôi tỳ hưu bằng đồng

Đôi tỳ hưu bằng đồng:

Cao 17,5 ngang 17 nặng 3kg giá 2.240.000đ

đôi tỳ hưu bằng đồng

đôi tỳ hưu bằng đồng

đôi tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

tỳ hưu bằng đồng

Bình luận

Sản phẩm khác