Đôi Lục Bình Bằng Đồng 1m73 nặng 3 tạ đồng đỏ thếp vàng lá 24k

195,000,000₫ 250,000,000₫

Mô tả

Đôi Lục Bình Bằng Đồng 1m73 nặng 3 tạ đồng đỏ thếp vàng lá 24k

Giá 195.000.000đ

lục bình bằng đồng

lục bình bằng đồng

lục bình bằng đồng

lục bình bằng đồng

lục bình bằng đồng

lục bình bằng đồng

lục bình bằng đồng

lục bình bằng đồng

lục bình bằng đồng

lục bình bằng đồng

đồng phong thủy

đồng phong thủy

đồng phong thủy

Bình luận

Sản phẩm khác