} catch (e) {}; //]]>

Đỉnh thất lân vờn cầu khảm ngũ sắc 1m2 1,1 tạ

126,000,000₫

Mô tả

Quả Thất Lân 01:

Khảm ngũ sắc loại kỹ cao 1m2 nặng 120kg khảm Vàng - Bạc - Đồng Xanh - Đồng Đỏ - Đồng Nồi 

Giá: 126.000.000đ

Bình luận

Sản phẩm khác