Đỉnh đồng khảm ngũ sắc 65 vàng 9999 đồng đỏ 6 món 55kg

83,000,000₫ 111,100,000₫

Mô tả

Bộ đỉnh đồng khảm vàng 24k miếng đồng đỏ 6 món được thủ công mỹ nghệ do các nghệ nhân tại đồng phong thủy. Sản phẩm được làm bằng chất liệu 100% đồng khảm vàng 24k miếng. 

Bộ Đỉnh Khảm Ngũ Sắc 6 Món,Khảm Vàng 24k Miếng,Khảm Thủ Công Đồng Phong Thủy gồm:
-1 Bộ đỉnh ngũ sự 65cm giá 72 triệu nặng 50kg
-1 Bát hương 18cm nặng 5,5kg giá 11 triệu

Tổng giá 83 triệu

đỉnh đồng khảm ngũ sắc

đỉnh đồng khảm ngũ sắc

đỉnh đồng khảm ngũ sắc

đỉnh đồng khảm ngũ sắc

đỉnh đồng khảm ngũ sắc

                           Bộ đỉnh đồng khảm vàng 24k miếng đồng đỏ 6 món

Xem thêm các bộ đỉnh đồng khác!

Bình luận

Sản phẩm khác