} catch (e) {}; //]]>

Đỉnh đồng 11 món cao 50 màu vàng đậm

22,200,000₫

Mô tả

Mã bộ 213:

Đỉnh đồng 11 món cao 50 màu vàng đậm gồm:

1 bộ ngũ sự song long 50 vàng đậm giá 14.700.000đ

1 bát hương đk 18cm giá 1.560.000đ

1 bộ 3 đài giá 1.500.000đ

1 ấm thờ 20 giá 640.000đ

1 bộ ngai 5 chén giá 1.100.000đ

đôi đèn dứa 43cm giá 2.700.000đ

Tổng 11 món giá: 22.200.000đ

Bình luận

Sản phẩm khác