Bộ đỉnh ngũ sự 55cm đỉnh vuông ngũ sự 30,5kg

19,500,000₫

Mô tả

Bộ 193:
Đỉnh Vuông Ngũ Sự 30,5kg
Đỉnh cao 55 nặng 15kg
Hạc cao 57 nặng 5,5kg
Nến cao 52 nặng 10kg
Cả bộ nặng 30,5kg
Giá 19.500.000đ 

Bình luận

Sản phẩm khác