Bộ đỉnh ngũ sự 55cm đỉnh vuông ngũ sự 30,5kg

15,000,000₫ 18,000,000₫

Mô tả

Đỉnh cao 55 nặng 15kg

Hạc cao 57 nặng 5,5kg

Nến cao 52 nặng 10kg

Bình luận

Sản phẩm khác