Giỏ hàng

Tượng đồng

44,000,000₫
Tượng chuẩn đề bằng đồng 25cm
-17%
3,200,000₫ 3,840,000₫
Tượng chuẩn đề bằng đồng 40cm
-17%
7,950,000₫ 9,540,000₫
Tượng Đản Sanh bằng đồng thếp vàng 24k cao 41
-12%
7,950,000₫ 9,000,000₫
Tượng mẹ quan âm bằng đồng 30cm
-23%
2,100,000₫ 2,730,000₫
Tượng mẹ quan âm bằng đồng 46cm
-14%
8,200,000₫ 9,500,000₫
Tượng mẹ quan âm nghìn tay bằng đồng 26cm
-17%
2,200,000₫ 2,640,000₫
Tượng mẹ quan âm nghìn tay bằng đồng thếp vàng 24k cao 18,5
-21%
3,950,000₫ 5,000,000₫
Tượng phúc lộc thọ bằng đồng 8cm
-17%
600,000₫ 720,000₫
4,950,000₫
Tượng quan âm bằng đồng thếp vàng 24k cao 28cm
-15%
5,950,000₫ 7,000,000₫
5,950,000₫
4,950,000₫
Tượng Thích Ca Nhập Niết Bàn nằm bằng đồng 10cm
-17%
890,000₫ 1,068,000₫
Tượng thiên thủ thiên nhãn bằng đồng 26,5cm
-17%
3,100,000₫ 3,720,000₫
Tượng thiên thủ thiên nhãn bằng đồng 60cm
-17%
43,000,000₫ 51,600,000₫
12,950,000₫
Facebook Youtube Top